TITLE

DESCRIPTION

Weet wat je kunt doen!

Als een kind een chronische ziekte of beperking heeft, heeft dat natuurlijk gevolgen. Voor het kind zelf, voor de ouders en voor eventuele broers en zussen. De acceptatie van de handicap of ziekte kan lastig zijn en er kunnen zich allerlei praktische vraagstukken en problemen voordoen. Zo worden kinderen vaker gepest en voelen ze zich vaker onzeker. Een chronische ziekte of beperking doet een sterk beroep op de draagkracht van kind, ouders, broers en zussen.

 

Professionals die werken met kinderen en ouders kunnen veel doen om de draagkracht te vergroten en de draaglast te verminderen, en om daarmee de kwaliteit van leven te vergroten. Deze training geeft de theoretische kennis en de praktische vaardigheden die hiervoor nodig zijn.

 

Doelgroep

Huisartsen, kinderartsen, verpleegkundigen, psychologen, leerkrachten, maatschappelijk werkers en andere hulpverleners van kinderen en ouders.

 

Niveau

Hbo+.

 

Duur

De training bestaat uit twee bijeenkomsten van een dag.

 

Locatie

Utrecht of in overleg.

 

Bijeenkomst 1: Basiskennis en -vaardigheden

Resultaat

Na afloop hebben de deelnemers inzicht in de problemen die een ziekte of beperking met zich kan meebrengen voor een kind, en in de processen die daarbij een rol spelen. Ze kunnen aan de hand van een werkmodel de beste interventies kiezen voor de begeleiding van kind en gezin. Ze zijn in staat om een effectief psycho-educatief gesprek te voeren, om zo ouders en kinderen te informeren en te coachen.

 

Inhoud

De training begint met een theoretisch deel. Daarbij wordt ingegaan op thema’s als de gevolgen van ziekte of beperking, coping, zelfbeeld, zelfvertrouwen en zelfwaardering, balans vinden in het leven met een ziekte of beperking en verstoorde hechting en losmaken. Vervolgens gaan we aan de hand van praktijkvoorbeelden, ondersteund met videobeelden, oefenen met het werkmodel en met verschillende interventies, waaronder dus het voeren van psycho-educatieve gesprekken.

 

Bijeenkomst 2: Werken met het systeem

Resultaat

Na afloop hebben de deelnemers dieper inzicht in de beleving van kinderen met een chronische ziekte of beperking en in de impact van de ziekte of beperking op het gezin en op school. Ze beheersen oplossingsgerichte technieken om kind en gezin doelgericht te begeleiden en en om effectief te communiceren met leerkrachten.

 

Inhoud

In deze bijeenkomst zoomen we verder in op de beleving van kinderen met een ziekte of beperking en op de impact op het gezinssysteem. Ook kijken we naar de gevolgen voor school: wat betekent het voor de ontwikkeling van het kind en voor het leren, en hoe kan daar in de begeleiding rekening mee worden gehouden? Er is veel aandacht voor verschillende oplossingsgerichte technieken om kind en gezin te ondersteunen en om de draagkracht te vergroten. Hoe kun je bijvoorbeeld een kind in zijn ontwikkeling volgen en knelpunten signaleren? Hoe kun je bijdragen aan een beter zelfbeeld van het kind? Welke overlevingsstrategieën kunnen het gezin helpen en welke technieken kunnen stress reduceren? Speciale aandacht is er voor het communiceren met pubers: welke gesprekstechnieken zijn daarvoor passend? Verder gaan we in op het contact met school: hoe voer je een gesprek met de leerkracht over het kind, welke interventies kun je toepassen zodat je boodschap overkomt? We bespreken praktijkvoorbeelden en doen oefeningen, om zo de verschillende technieken eigen te maken.