TITLE

DESCRIPTION

Word nog vaardiger!

Professionals die de basistraining hebben doorlopen, kunnen deze verdiepende training doen. Dit kan vooral nuttig zijn voor mensen die veel werken met kinderen met een chronische ziekte of beperking, of die te maken hebben met complexe situaties. De training breidt de theoretische kennis uit, maar besteedt vooral veel aandacht aan het vergroten van praktische vaardigheden om kinderen effectief te kunnen begeleiden.

 

Doelgroep

Huisartsen, kinderartsen, verpleegkundigen, psychologen, leerkrachten, maatschappelijk werkers en andere hulpverleners van kinderen en ouders.

 

Niveau

Hbo+.

 

Duur

De training bestaat uit twee bijeenkomsten van een dag.

 

Locatie

Utrecht of in overleg.

 

Bijeenkomst 1: Complexe problemen bij het kind

Resultaat

Na afloop zijn de deelnemers in staat om complexe problemen bij het kind te herkennen en om daar doelgericht mee om te gaan, door het inzetten van specialistische interventietechnieken.

 

Inhoud

De bijeenkomst opent met theorie over thema’s als comorbiditeit, psychopathologie – wat is normaal en abnormaal – en rouw over verlies van gezondheid. Daarna gaan we aan de slag met opdrachten en oefeningen. We gaan werken met een traumaprotocol, een effectieve manier om snel meer stabiliteit te realiseren binnen het gezin. Ook oefenen we interventies om traumaverwerking te stimuleren, de coping te ondersteunen en het zelfvertrouwen te verstevigen.

 

Bijeenkomst 2: Aanvullende interventies

Resultaat

Na afloop beschikken de deelnemers over meer interventietechnieken om contact te leggen met kinderen en om hen gericht te begeleiden, ook bij pijnlijke en angstige ingrepen.

 

Inhoud

In de bijeenkomst maken de deelnemers aan de hand van theorie, videobeelden en oefeningen kennis met verschillende interventies die heel geschikt zijn voor de begeleiding van kinderen met een ziekte of handicap. Verschillende creatieve middelen worden gedemonstreerd, zoals de doelgerichte inzet van spel en speelgoed, verhalen en verbeeldingskracht. We gaan na hoe kinderen door pijnlijke en angstige momenten heen kunnen worden geholpen, bijvoorbeeld met behulp van ontspanningstechnieken. Interventies uit de oplossingsgerichte, rationeel-emotieve en cognitieve therapie komen aan bod, zoals het ABC-schema en de kidskills-methode.