Jolanda, moeder van Michael (8)

Michael had problemen met leren en botste steeds met andere kinderen. Ook thuis waren er veel conflicten. De oorzaak bleek ADHD te zijn. Zijn moeder Jolanda: “Toen Michael de diagnose kreeg, heeft Jolenta hem begeleid en hebben wij als ouders gesprekken bij haar gehad. Ze heeft ons geholpen om de diagnose te accepteren en ze heeft praktische tips gegeven en boeken aangeraden. Dat gaf ons inzicht in hoe we het beste kunnen omgaan met Michael. We hebben er nog iedere dag plezier van.”