U heeft een klacht. Wat nu?

Meestal lost een goed gesprek met elkaar uw onvrede of klacht op
Als geregistreerd therapeut bij de LVPW doe ik er alles aan om u op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Het is belangrijk om uw onvrede of klacht eerst met mij te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u anders wilt.

Is het moeilijk uw onvrede onder woorden te brengen?
Probeer het dan op te schrijven en leg deze notitie dan aan mij voor. Mogelijk ontstaat er op deze manier een opening om met elkaar te praten en het probleem de wereld uit te helpen.

Als we er samen niet uitkomen
Voelt u zich niet in staat uw onvrede of klacht met mij te bespreken, laat de situatie dit niet toe of komen we er samen niet uit? Dan kunt u gebruikmaken van een gratis klachtenfunctionaris. Deze ondersteunt u bij het formuleren van uw klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. Samen met u wordt gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor uw klacht. Uw klacht wordt binnen 6 weken afgehandeld.

Leidt de inzet van de klachtenfunctionaris niet tot een voor u bevredigende uitkomst, dan kunt u uw klacht als geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Complementaire Gezondheidszorg https://www.degeschillencommissiezorg.nl/over-ons/zorgcommissies/complementaire-gezondheidszorg
Let op: de geschillencommissie neemt uw klacht niet in behandeling, als u niet eerst het klachtentraject bij de klachtenfunctionaris hebt doorlopen.

Inzet klachtenfunctionaris
Als u gebruik wilt maken van de inzet van een klachtfunctionars, kunt u contact opnemen met mijn beroepsvereniging, de LVPW. Zij laten een klachtenfunctionaris vervolgens contact met u opnemen. De klachtregeling van de LVPW kunt u hier lezen