TITLE

DESCRIPTION

Kinderpraktijk Lavell ondersteunt professionals met scholing en advies.

 

Advies

 

Iedereen die werkt met kinderen komt ingewikkelde situaties tegen. Bijvoorbeeld als een kind lastig gedrag vertoont of heel druk of juist teruggetrokken is. Meestal vind je als professional wel een goede manier om hiermee om te gaan, maar soms kom je niet echt verder met een kind. Dan kan het goed zijn om advies te vragen aan een gespecialiseerde kindertherapeut.

 

Kinderpraktijk Lavell is gespecialiseerd in de begeleiding van zieke kinderen. Professionals die bijvoorbeeld te maken hebben met een chronisch ziek kind en zich afvragen hoe ze hem of haar het beste kunnen begeleiden, kunnen contact opnemen.

Scholing

Jolenta Lavell is trainer op verschillende hbo-opleidingen en verzorgt daarnaast eendaagse trainingen voor scholen:

Voor beide trainingen is accreditatie aangevraagd.

 

Er zijn ook trainingen die zijn gericht op het begeleiden van zieke kinderen en hun ouders.

 

Trainingen kunnen worden aangepast aan de wensen van de organisatie. Op verzoek zijn ook andere trainingen, workshops of lezingen mogelijk. Een offerte wordt gemaakt op aanvraag.

Training Angst en angststoornissen in de klas

Doe iets aan angst!

 

Ieder kind is wel eens bang, dat is heel gewoon. Ook in de klas kan angst een rol spelen, bijvoorbeeld als een leerling bang is voor een toets of bang is om gepest te worden. Geregeld nemen kinderen ook angsten van buiten mee de klas in, dus angsten die niets met school te maken hebben. Soms is sprake van een angststoornis, als angst voortdurend aanwezig blijft. Wat ook de achtergrond is, angst kan heel belemmerend werken. Bange leerlingen zitten niet lekker in hun vel en functioneren minder goed in de klas. Concentreren kost meer moeite, misschien gedragen ze zich lastig of zijn ze juist heel stil en teruggetrokken.

 

Leerkrachten kunnen veel doen om angst te verminderen. Dit vraagt wel wat van hen, want er speelt natuurlijk nog zoveel meer in een klas. De uitdaging is om een veilige omgeving te bieden waarin leerlingen het gevoel hebben dat ze controle hebben over hun situatie. Deze workshop helpt dit te realiseren.

 

Niveau

Hbo+.

 

Resultaat

Na afloop zijn de deelnemers beter in staat om angstige leerlingen effectief te begeleiden. Ze herkennen de uitingsvormen van angst en ze kunnen technieken hanteren om angst te reduceren.

 

Inhoud

De workshop begint met een theorieblok over thema’s als het herkennen van angst en angststoornissen, angst als overlevingsmechanisme in de klas, zes categorieën angststoornissen en angst bij ADHD en autisme. Vervolgens gaan we aan de slag met methoden om angst te reduceren:

  • Creëren van veiligheid in de klas als angstreductietechniek.
  • Gedachten die angst doen toe- of afnemen.
  • Angstreductieprogramma Denken + Doen = Durven.
  • Ontspanningstechnieken en spelelementen als instrument.
  • Motiveringstechnieken in de klas.
  • Oplossingsgerichte vaardigheden voor angstreductie.

 

Veel aandacht is er voor de rol van de leerkracht als coach, die aansluitend bij de situatie creatief gebruikmaakt van de verschillende methoden. Een stappenplan helpt daarbij om angstige leerlingen doelmatig te begeleiden. De workshop wordt ondersteund met een casus en videobeelden uit de praktijk.

 

Duur

Een dag.

 

Locatie

De eigen school of op afspraak.

Training Werken aan hechting in het onderwijs

Help leerlingen hechten!

 

Het is uiterst belangrijk dat een jong kind zich op een veilige manier kan hechten aan de opvoeders, in de eerste plaats de ouders. Gebeurt dat niet, dan gaat het ten koste van het vertrouwen in zichzelf en in anderen. Het kan leiden tot levenslange psychische en sociale problemen.

 

Om allerlei redenen kan het hechtingsproces verstoord raken. Bijvoorbeeld als kind of ouders te maken krijgen met traumatische ervaringen of als een kind een chronische ziekte, handicap of stoornis heeft. De hechting kan dan worden verstoord door langdurige ziekenhuisopnames of doordat de ouders moeite hebben met de beperkingen van hun kind. We zien in zulke situaties dat het kind onveilig gehecht raakt, wat zich kan uiten in extreem aan de ouders hangen of juist in het vermijden van contact. Ditzelfde gedrag kan ook in de klas zichtbaar worden, in de omgang met de leerkracht en met medeleerlingen.

 

Onderzoek laat zien dat leerkrachten en andere begeleiders op school een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het herstel van een verstoorde hechting. Maar dat is niet altijd eenvoudig. Hoe krijg je greep op deze leerlingen? De training geeft inzicht in de processen die een rol spelen en in de interventies die mogelijk zijn. Door een hechtingssensitieve aanpak ontstaat een prettig en effectief leerklimaat.

 

Doelgroep

Schooldirectie, leerkrachten, intern begeleiders, klasse-assistenten, ambulant begeleiders, begeleiders in de buitenschoolse opvang, pedagogen en orthopedagogen.

 

Niveau

Hbo.

 

Resultaat

Na afloop weten de deelnemers hechtingsproblemen bij leerlingen te herkennen. Ze kunnen methoden inzetten om leerlingen op een effectieve manier te begeleiden.

 

Inhoud

De training begint met een theoretisch gedeelte over hechting en hechtingsproblemen. Er wordt ingegaan op thema’s als systeem en hechting, verschillende hechtingsstijlen, het herkennen van hechtingsproblemen in de klas, overlevingsstrategieën en triggers voor kinderen in de klas. Vervolgens gaan we kijken naar het tot stand brengen van een betere hechting: wat kun je hier als leerkracht of begeleider voor doen? Aan de hand van een concreet stappenplan, speciaal ontworpen voor het onderwijs, gaan we voorbeeldsituaties in kaart brengen. Als duidelijk is wat er speelt, oefenen we praktische interventies om het gedrag en de cognitieve ontwikkeling van leerlingen positief te beïnvloeden. De interventies zijn direct toepasbaar en de resultaten zijn meetbaar.

 

Duur

Een dag.

 

Locatie

De eigen school of in overleg.

Opdrachtgevers

Jolenta Lavell verzorgde trainingen onder meer voor de volgende opdrachtgevers.

Bekijk opdrachtgevers