TITLE

DESCRIPTION

Help hechten!

Het is uiterst belangrijk dat een jong kind zich op een veilige manier kan hechten aan de opvoeders, meestal de ouders. Gebeurt dat niet, dan gaat het ten koste van het vertrouwen in zichzelf en in anderen. Het kan leiden tot levenslange psychische en sociale problemen.

 

Bij kinderen met een chronische ziekte of beperking raakt het hechtingsproces eerder verstoord, bijvoorbeeld door langdurige ziekenhuisopnames of doordat de ouders moeite hebben met de ziekte of handicap. We zien dan dat het kind onveilig gehecht raakt, wat zich kan uiten in extreem aan de ouders hangen of juist in het vermijden van contact.

 

Onderzoek laat zien dat professionele begeleiders veel invloed kunnen hebben op de hechtingsprocessen tussen ouders en kind. Zij kunnen hechtingsproblemen helpen voorkomen. Als het al fout is gegaan en er sprake is van onveilige hechting, kan tijdige interventie alsnog leiden tot veilige hechting. Deze training geeft inzicht in de processen die een rol spelen en in de interventies die mogelijk zijn.

 

Doelgroep

Kinder- en jeugdartsen, kinder- en jeugdverpleegkundigen, psychologen, maatschappelijk werkers en andere hulpverleners, professionals in de GGZ en in de psychiatrie, professionals in buurt- en wijkteams, logopedisten, fysiotherapeuten.

 

Niveau

Hbo+.

 

Resultaat

Na afloop herkennen de deelnemers – potentiële – hechtingsproblemen. Ze zijn zich bewust van de rol die ze zelf in hechtingsprocessen kunnen spelen en ze beschikken over instrumenten om kinderen en ouders op een effectieve manier te begeleiden.

 

Inhoud

De training begint met een theoretisch gedeelte over hechting en hechtingsproblemen. Er wordt ingegaan op thema’s als systeem en hechting, verschillende hechtingsstijlen, oorzaken van verstoorde hechting, hechting bij ziekte of beperking en het herkennen van hechtingsproblemen. Vervolgens gaan we kijken naar het tot stand brengen van een veilige hechting: hoe kun je als hulpverlener ouders hierbij begeleiden? Aan de hand van praktijkvoorbeelden oefenen we met verschillende oplossingsgerichte werkmethoden. Een model helpt deelnemers om prioriteiten te stellen bij de aanpak van problemen, zoals storend gedrag, emotionele problemen en concentratieproblemen. Doelmatig leren werken met oog voor het kind en het gezin heeft prioriteit in deze training.

 

Duur van de training

Een dag.

 

Locatie

Utrecht.