Gespecialiseerd in de begeleiding van zieke kinderen en hun ouders

Ieder kind is wel eens ziek. Dat kan heel vervelend zijn, maar het gaat meestal weer over. Soms is het niet zo eenvoudig en wordt een ziekte echt een probleem. 
Dat kan zo zijn voor kinderen:

  • met een chronische ziekte;
  • met een ernstige of zelfs levensbedreigende ziekte;
  • met lichamelijke klachten waarvoor de dokters geen oorzaak vinden, zoals vermoeidheid, hoofd- of buikpijn.

Een ziekte kan allerlei gevolgen hebben

Kinderen met een chronische ziekte worden vaker gepest en voelen zich eerder onzeker. Het kan moeilijk te accepteren zijn dat hun ziekte niet zal overgaan en dat ze anders zijn dan andere kinderen. Boosheid, verdriet, ontkenning; het kan er allemaal bij horen. Precies hetzelfde geldt voor kinderen met een lichamelijke of geestelijke beperking; ook zij zullen hiermee moeten leren leven.
Kinderen met een ernstige ziekte die mogelijk zelfs levensbedreigend is, krijgen heel wat voor de kiezen. Doordat ze erg ziek zijn, komt hun dagelijks leven eigenlijk tot stilstand en het is vaak maar de vraag of het later beter zal gaan. Het is heel moeilijk om daarmee om te gaan.
Kinderen met onverklaarbare klachten zijn moe of hebben pijn, zonder dat duidelijk is hoe dat nou komt. Maar het gevolg is dat ze veel dagelijkse dingen niet kunnen doen en vaak ook dat ze zich somber en lusteloos voelen. Veelal raken ze steeds meer in een isolement.

Hulp voor het hele gezin

Ziekte kan heel belastend zijn voor een kind, maar ook voor de ouders. Want de ziekte van hun kind heeft voor hen net zo goed gevolgen. Je probeert als ouder je kind zo goed mogelijk te begeleiden bij het omgaan met zijn ziekte, maar dat is beslist niet altijd makkelijk.
Ook voor broers en zussen is de ziekte een belasting. Er gaat veel aandacht naar de zieke broer of zus en er wordt veel aanpassingsvermogen gevraagd. 
Kinderen met een ziekte én hun gezinsleden kunnen ondersteuning op maat krijgen bij Kinderpraktijk Lavell. Behandelaar Jolenta Lavell heeft veel ervaring in het begeleiden van kinderen en ouders. Ze doet dat in haar praktijkruimte of als dat beter is bij mensen thuis.

Ontdek nieuwe mogelijkheden

Ben je kind en heb je een ziekte of handicap? Jolenta gaat samen met je na waar je nou het meeste last van hebt en hoe je daar iets aan zou kunnen doen. Het is fijn als je merkt dat je dan wel ziek bent, maar dat je toch zelf keuzes kunt maken. Zodat je mét je ziekte zo gewoon mogelijk kunt leven.
Is je broer of zus, of een van je ouders ziek en is dat moeilijk voor je? Met Jolenta kun je ontdekken hoe je het allemaal wat makkelijker kunt maken, en wat leuker voor jezelf. Want jij bent óók belangrijk.
Bent u ouder van een ziek kind? Dan kan het prettig zijn om tips en adviezen te krijgen, en om te bespreken welke mogelijkheden u hebt om alles thuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Het leidt ertoe dat u steviger in uw schoenen staat en daar heeft u zelf baat bij, maar ook de rest van het gezin.