professionals bij Kinerpraktijk Lavell

Kinderpraktijk Lavell ondersteunt professionals die met kinderen werken.

Iedereen die werkt met kinderen komt ingewikkelde situaties tegen. Bijvoorbeeld als een kind lastig gedrag vertoont of heel druk is of juist teruggetrokken. Meestal vind je als professional wel een goede manier om hiermee om te gaan, maar soms kom je niet echt verder met een kind. Dan kan het goed zijn om advies, of supervisie te vragen aan een gespecialiseerde kindertherapeut.

Kinderpraktijk Lavell is gespecialiseerd in de begeleiding van zieke kinderen. Professionals die bijvoorbeeld te maken hebben met een chronisch ziek kind en zich afvragen hoe ze hem of haar het beste kunnen begeleiden, kunnen ondersteuning vragen aan Kinderpraktijk Lavell.

Supervisie

Juist als je met (zieke) kinderen werkt is supervisie een belangrijke werkvorm om jezelf te ontwikkelen in de begeleiding van kinderen. Tijdens supervisie leer je te reflecteren op je gedrag in praktijksituaties. Hierdoor leer je jezelf beter kennen als professional en je ontdekt wat het effect is van het eigen denken, voelen en handelen op de werksituatie.

Supervisie helpt je om weer eens fris te kijken naar wat je aan het doen bent. En de blinde vlekken die we allemaal hebben zichtbaar te maken. Je krijgt opnieuw inspiratie en bezieling in de wijze waarop je kinderen begeleidt.