Op eigen benen staan en eigen keuzes maken

Kinderpraktijk Lavell is er zeker ook voor jongeren. Jolenta Lavell heeft veel ervaring in het begeleiden van pubers en adolescenten. De periode tussen kindertijd en volwassenheid is een periode van grote veranderingen. Het is de bedoeling dat je als jongere langzamerhand op eigen benen gaat staan en eigen keuzes gaat maken, waarvoor je ook verantwoordelijkheid draagt. Het is nogal wat, en het valt in de praktijk vaak niet mee. Keuzes maken, zelfstandig zijn: je kunt het leren. Jolenta Lavell kan daarbij helpen. Zij weet hoe ze jongeren hun kracht kan laten ontdekken, zodat ze hun leven in eigen hand kunnen nemen.

Van een jaar of tien tot een jaar of vijftien

De puberteit kan een woelige tijd zijn. Je lichaam verandert, je gaat naar de middelbare school, moet nieuwe vriendschappen sluiten, gaat meer zelf doen, los van je ouders. Eigenlijk wordt alles anders. Je kunt last hebben van allerlei dingen, zoals onzekerheid, stemmingswisselingen, moeite om aansluiting te vinden bij de groepjes op school, stress door de verwachtingen die er zijn. Veel jongeren voelen zich in deze periode wel eens onbegrepen en eenzaam. Samen met Jolenta Lavell kun je nagaan wat je zou willen veranderen in je leven en hoe je dat kunt aanpakken. Door te praten en door oefeningen te doen, ga je beter begrijpen wat je zelf kunt doen aan je situatie. En dat geeft zelfvertrouwen.

Ook voor adolescenten en jong volwassenen

Rond het einde van de middelbare school kom je als jongere weer voor andere kwesties te staan. Er wordt van je verwacht dat je steeds meer verantwoordelijkheid neemt. Je moet kiezen welke opleiding je gaat volgen, gaat misschien op kamers, moet zelf je geld gaan beheren en ga zo maar door. Het is een periode van zoeken naar je identiteit en naar je plaats in de samenleving. Wie ben je en wat vind je belangrijk? Hoe wil je omgaan met andere mensen? Jolenta Lavell kan in dit proces ondersteunen. Bijvoorbeeld door samen in kaart te brengen wat je talenten zijn en hoe je die kunt inzetten. En door te onderzoeken welke steun je kunt vinden in je omgeving. Je merkt dan dat je heel veel kan, en ook dat je het niet allemaal alleen hoeft te doen.